Under mötet kommer vi att ha en session där vi ber er som deltar att ge korta pitchar.

read more